Pracownia Ślubów


Ślub konkordatowy - co to jest i jakie dokumenty są potrzebne?


Ślub konkordatowy to forma zawarcia małżeństwa, która niesie ze sobą jednocześnie skutki wyznaniowe i prawdę. Inacz to uroczystość, która łączy ze sobą ślub kościelny i ślub cywilny. Dzięki tej możliwości pary młode organizują jeden slub, który jest akceptowany zarówno przez państwo jak i przez kościół.


Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu konkordatowego?
Poniżej przedstawiam te, które musicie zanieść do kościoła, w którym zamierzacie brać ślub:

1. Dokumenty tożsamości 
2. Akty chrztu (z parafii, w której odbył się chrzest),
3. Akty urodzenia (z USC),
4. Akty bierzmowania (z parafii, w której odbyło się bierzmowanie) - zależy od parafii,
5. Potwierdzenie katechizacji w szkole średniej- zależnie od parafii,
6. Licencja- jeśli ślub brany jest w innym kościele niż własna parafia potrzebna jest zgoda proboszcza z jednej z Waszych parafii na wzięcie ślubu w innej. Własne parafia - to ta do której należycie min. 3 miesiące.
7. Zapowiedzi- informacja, którą księża ogłaszają w Waszych parafiach przez min. 2 niedziele przed ślubem podczas mszy. Jeśli ślub brany jest w innej parafii niż w parafii Państwa Młodych, każde z nich musi otrzymać potwierdzenie o zapowiedziach by przekazać je do kościoła, w którym zamierzacie brać ślub,
8. Zaświadczenie o naukach przedmałżeńskich i odbyciu spotkań w poradni przedmałżeńskiej,
9. Potwierdzenie spowiedzi Pary Młodej

Ważne!
*Jeżeli narzeczeni mieszkają za granicą, wówczas (tam w swojej parafii) dopełniają formalności związanych z zawarciem małżeństwa kościelnego. Następnie ich proboszcz wystawia dokument nazywany licencją, czyli wyraża zgodę na pobłogosławienie małżeństwa poza jego parafią załączając najważniejsze dane potrzebne do zawarcia przez nich małżeństwa. Licencja musi być potwierdzona przez Kurię diecezjalną, do której należy parafia za granicą, a następnie przesłana do Kurii w Polsce. Ta zaś przekazuje dokument do parafii miejsca ślubu.

10. Zaświadczenie z USC o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego.


Kto może wziąć ślub konkordatowy?

1. osoby pełnoletnie
2. osoby, które nie są w związku małżeńskim
3. osoby, które nie są ze sobą spokrewnione w linii prostej oraz nie są rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą)
4. osoby, które nie są ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść)


Gdzie można wziąć ślub?

1. w wybranym przez Was kościele
2. w plenerze* (warunkiem jest aby miejsce w którym ma się odbyć uroczystość było poświęcone. Idealnym rozwiązaniem będą kapliczki).

Ważne!
*Pamiętajcie, że obecnie jest to rzadziej wybierana opcja, gdyż wiąże się z uzyskaniem odpowiedniej zgody od biskupa diecezjalnego. To do niego musicie udać się przed planowaniem ceremonii i poprosić o taką zgodę. Warto zrobić to nawet ponad rok przed ślubem gdyż sam czas oczekiwania na zgodę bardzo często to min. rok.


Przebieg ceremonii ślubu konkordatowego:

Podczas ślubu konkordatowego podpisuje się najważniejszy dokument, jakim jest akt małżeństwa. Często ten dokument podpisywany jest przed samą ceremonią, jednak jeśli ksiądz wyrazi zgodę można taki dokument podpisać podczas mszy świętej zaraz po przysiędze lub na końcu mszy.


Po ślubie

Po zawarciu małżeństwa, w ciągu 5 dni od ceremonii, duchowny ma obowiązek przekazać wszystkie dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego. Na ich podstawie kierownik USC dokona rejestracji małżeństwa. Po 3 tygodniach możecie udać się do USC (w którym byliscie wcześniej) po odbiór skróconego odpis aktu małżeństwa.

Ważne!
*świadkami mogą być dwie osoby tej samej płci