Uncategorized

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego

Organizacja ślubu to nie lada wyzwanie. Państwo Młodzi chcą, aby ich ślub był wyjątkowy i niepowtarzalny. Samo planowanie tego wyjątkowego dnia nie należy do najłatwiejszych, jednak każda para młoda musi się zmierzyć nie tylko z organizacją całej uroczystości ale również z całą masą formalności.

Podstawą do realizacji ślubu konkordatowego jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów zarówno kościelnych jak i cywilnych. Jakie dokumenty należy zgromadzić ?

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO:

  1. Dowody osobiste

  2. Akty urodzenia pobrany z USC (dokumenty te ważne są 3 miesiące)

  3. Akty chrztu (ważne są przez 6 miesięcy)

  4. Zaświadczenia o bierzmowaniu (ważne są przez 6 miesięcy)

  5. Świadectwa nauk religii

  6. Zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku (dokumenty te ważne są 3 miesiące) 

  7. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi

  8. Zaświadczenia o odbytej spowiedzi

  9. Zaświadczenie o naukach przedmałżeńskich i odbyciu spotkań w poradni przedmałżeńskiej

  10. Licencja - jeśli ślub brany jest w innej parafii niż własna 

Dodatkowo:
Osoba rozwiedziona – skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
Wdowa lub wdowiec – należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka

Cudzoziemiec - jest zobowiązany złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, należy urzędowo przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego.


Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć do parafii, w której odbywa się ślub. Na ich podstawie ksiądz spisuje akt ślubu.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

fot: pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *